Friday, December 19, 2008

లేత చలిగాలులూ హోయ్ దోచుకోరాదురాలేత చలిగాలులూ హోయ్ దోచుకోరాదురా
చలి వెలుగు వెన్నెలలు నిను తాకగా తగవురా
లేత చలిగాలులూ హోయ్ దోచుకోలేవులే
మన వలపు వాకిలిని అవి తాకగాలేవులే
లేత చలిగాలులూ హోయ్ దోచుకోరాదురా

అందాల నా కురులతో వింజామరలు వీచనా
అందాల నా కురులతో వింజామరలు వీచనా
రాగం భావం స్నేహం మోహం నిన్నే వేడనా
నీ కురల వీవనులకు నా హ్రుదయమర్పించనా
రూపం దీపం శిల్పం నాట్యం నీలో చూడనా
కనుల భాష్పాలు హా హా
కలల భాష్యాలు లలలా హొహొహొ
వలపుగా సాగి
వలలుగా మూగి
కాలాన్ని బంధించగా ||లేత చలగాలులూ||

అధరాల కావ్యాలకు ఆవేశమందించనా
అధరాల కావ్యాలకు ఆవేశమందించనా
వలపే పిలుపై వయసే ముడుపై నిన్నే చేరనా
మందార ముకుళాలతో పాదాలు పూజించనా
అలనై కలనై విరినై ఝరినై నిన్నే కోరనా
హ్రుదయ నాదాల ఆ ఆ
మధుర రాగాల హొహొహో లలలా
చిగురు సరసాల
నవ వసంతాల
విరులెన్నో అందించగా ||లేత చలిగాలులూ||

***

చిత్రం: మూడు ముళ్ళు
సంగీతం: రాజన్ - నాగేంద్ర
రచన: జ్యోతిర్మయి
గానం: SP బాల సుబ్రమణ్యం, P సుశీల

Download

Wednesday, November 12, 2008

రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా

రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా
రాలేదు ఈవేళ ఎందుకమ్మా

నా ఉద్యోగం పోయిందండీ...
తెలుసు... అందుకే...


రాలేదు ఈవేళ కోయిలమ్మా
రాగాలే మూగబోయినందుకమ్మా

రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా
రాలేదు ఈవేళ ఎందుకమ్మా
రాలేదు ఈవేళ కోయిలమ్మా
రాగాలే మూగబోయినందుకమ్మా
రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా
రాలేదు ఈవేళ ఎందుకమ్మా ఎందుకమ్మా

పిలిచిన రాగమే పలికిన రాగమే
కూనలమ్మకీ
మూగ తీగ పలికించే
వీణలమ్మకీ ||పిలిచిన||
బహుశా అది తెలుసో ఏమో
బహుశా అది తెలుసో ఏమో
జాణ కోయిల
రాలేదు ఈ తోట కి ఈవేళ

రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా
రాలేదు ఈవేళ అందుకేనా అందుకేనా

గుండెలో బాధలే గొంతులో పాటలై
పలికినప్పుడు
కంటిపాప జాలికి లాలి
పాడినప్పుడు ||గుండెలో||
బహుశా తను ఎందుకనేమో
బహుశా తను ఎందుకనేమో
గడుసు కోయిల
రాలేదు ఈ తోట కి ఈవేళ

రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా
రానేల నీవుంటే కూనలమ్మ
రాగాల పల్లకిలో కోయిలమ్మా
రానేల నీవుంటే కూనలమ్మ

***

చిత్రం : శుభలేఖ
సంగీతం : K V మహదేవన్
రచన : వేటూరి
గానం : S P బాల సుబ్రమణ్యం, P సుశీల

Monday, November 03, 2008

ఏ తీగ పువ్వునొ ఏ కొమ్మ తేటినొ
ఏ తీగ పువ్వునొ ఏ కొమ్మ తేటినొ
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమవునో
-- అప్పుడెన్న?
-- అర్థం కాలేదా?

ఏ తీగ పువ్వునొ ఏ కొమ్మ తేటినొ
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమవునో
తెలిసీ తెలియని అభిమానమవునో

మనసు మూగది మాటలు రానిది
మమత ఒకటే అది నేర్చినది
-- ఆహ అప్పుడియా
-- పెద్ద అర్థమైనట్టు

భాష లేనిది బంధమున్నది
మన ఇద్దరినీ జత కూర్చినది
మన ఇద్దరినీ జత కూర్చినది

వయసే వయసును పలకరించింది
వలదన్నా అది నిలువకున్నది
-- ఏ నీ రొంబ అళ్ళారికె
-- ఆహ్ రొంబ? అంటే?

ఎల్లలు ఏవీ ఒల్లనన్నది
నీదీ నాదొక లొకమన్నది
నీదీ నాదొక లొకమన్నది

తొలిచూపే నను నిలవేసినది
మరుమాపై అది కలవరించినది
-- నల్ల పొన్ను అంటే నల్ల పిల్లా
మొదటి కలయికే ముడి వేసినది
తుది దాకా ఇది నిలకడైనది
తుది దాకా ఇది నిలకడైనది

***

చిత్రం : మరో చరిత్ర
గానం : P సుశీల, కమల్ హాసన్
సంగీతం : M S విశ్వనాథన్
రచన : ఆత్రేయ

Wednesday, September 24, 2008

అలివేణీ ఆణిముత్యమా...అలివేణీ ఆణిముత్యమా... నీ కంట నీటిముత్యమా
ఆవిరి చిగురో... ఇది ఊపిరి కబురో
స్వాతివాన లేత ఎండలో... జాలినవ్వు జాజిదండలో

అలివేణీ ఆణిముత్యమా... నా పరువాల ప్రాణముత్యమా
జాబిలి చలువో... ఇది వెన్నెల కొలువో
స్వాతివాన లేత ఎండలో... జాజిమల్లి పూలగుండెలో

అలివేణీ ఆణిముత్యమా...

కుదురైన బొమ్మకి... కులుకు మల్లెరెమ్మకి
కుదురైన బొమ్మకి... కులుకు మల్లెరెమ్మకి
నుదుట ముద్దు పెట్టనా... బొట్టుగా
వద్దంటే ఒట్టుగా!

అందాల అమ్మకి... కుందనాల కొమ్మకి
అందాల అమ్మకి... కుందనాల కొమ్మకి
అడుగుమడుగులొత్తనా... మెత్తగా
అవునంటే తప్పుగా!

అలివేణీ ఆణిముత్యమా... నా పరువాల ప్రాణముత్యమా

పొగడలేని ప్రేమకి... పొన్నచెట్టు నీడకి
పొగడలేని ప్రేమకి... పొన్నచెట్టు నీడకి
పొగడదండలల్లుకోనా... పూజగా
పులకింతల పూజగా!

తొలిజన్మల నోముకి... దొరనవ్వుల సామికి
తొలిజన్మల నోముకి... దొరనవ్వుల సామికి
చెలిమై నేనుండిపోనా... చల్లగా
మరుమల్లెలు చల్లగా!

అలివేణీ ఆణిముత్యమా... నీ కంట నీటిముత్యమా
జాబిలి చలువో... ఇది వెన్నెల కొలువో
స్వాతివాన లేత ఎండలో... జాజిమల్లి పూలగుండెలో
అలివేణీ ఆణిముత్యమా...
అలివేణీ ఆణిముత్యమా...

***

చిత్రం : ముద్దమందారం
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
గానం : S P బాలసుబ్రమణ్యం, S జానకి
గీత రచన : వేటూరి

Wednesday, September 17, 2008

పిలిచిన మురళి కి వలచిన మువ్వకి

Listen to Ananda Bhairavi Audio Songs at MusicMazaa.com

పిలిచిన మురళి కి వలచిన మువ్వకి
ఎదలో ఒకటే రాగం అది ఆనంద భైరవి రాగం
మురిసిన మురళికి మెరసిన మువ్వకి
ఎదలో ప్రేమ పరాగం మది ఆనంద భైరవి రాగం

కులుకే మువ్వల అలికిడి వింటే కలలే నిద్దుర లేచే
కులుకే మువ్వల అలికిడి వింటే కలలే నిద్దుర లేచే
మనసే మురళీ ఆలాపనలో మధురానగరిగ తోచే
యమునా నదిలా పొంగినది
స్వరమే వరమై సంగమమై

మురిసిన మురళికి మెరసిన మువ్వకి
ఎదలో ప్రేమ పరాగం మది ఆనంద భైరవి రాగం
పిలిచిన మురళి కి వలచిన మువ్వకి
ఎదలో ఒకటే రాగం అది ఆనంద భైరవి రాగం

ఎవరీ గోపిక పద లయ వింటే ఎదలో అందియ మ్రోగే
పదమే సగమై మదిలో ఉంటే ప్రణయాలాపన సాగే
హ్రుదయం లయమైపోయినది
లయలే ప్రియమై జీవితమై

మురిసిన మురళికి మెరసిన మువ్వకి
ఎదలో ప్రేమ పరాగం మది ఆనంద భైరవి రాగం
పిలిచిన మురళి కి వలచిన మువ్వకి
ఎదలో ఒకటే రాగం అది ఆనంద భైరవి రాగం

***

చిత్రం : ఆనంద భైరవి
గానం : S P బాలసుబ్రమణ్యం, S జానకి
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
గీత రచన : వేటూరి

Tuesday, September 09, 2008

నిను చూడక నేనుండలేనునిను చూడక నేనుండలేను
నిను చూడక నేనుండలేను
ఈ జన్మలో మరి ఆ జన్మలో
ఈ జన్మలో మరి ఆ జన్మలో
ఇక ఏ జన్మకైనా ఇలాగే
నిను చూడక నేనుండలేను
నిను చూడక నేనుండలేను

ఏ హరివిల్లు విరబూసినా
నీ దరహాసమనుకుంటిని
ఏ చిరుగాలి కదలాడినా
నీ చరణాల శ్రుతి వింటిని
నీ ప్రతి రాకలో ఎన్ని శశిరేఖలో
నీ ప్రతి రాకలో ఎన్ని శశిరేఖలో
నిను చూడక నేనుండలేను

నీ జత గూడి నడయాడగా
జగమూగింది సెలయేరుగా
ఒక క్షణమైన నిను వీడినా
మది తొణికింది కన్నీరుగా
మన ప్రతి సంగమం
ఎంత హ్రుదయంగమం
మన ప్రతి సంగమం
ఎంత హ్రుదయంగమం
నిను చూడక నేనుండలేను

***

చిత్రం: నీరాజనం
గానం: S P బాలసుబ్రమణ్యం, S జానకి
సంగీతం: O P నయ్యర్
గీత రచన: C నారాయణ రెడ్డి

Download

Thursday, September 04, 2008

ఇది తీయని వెన్నెల రేయిఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి
నా ఊహల జాబిలి రేఖలు
కురిపించెను ప్రేమలేఖలూ
ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి

నడిరాతిరి వేళ నీ పిలుపు
గిలిగింతలతో నను ఉసిగొలుపు
నడిరాతిరి వేళ నీ పిలుపు
గిలిగింతలతో నను ఉసిగొలుపు
నును చేతులతో నను పెనవేసి
నా ఒడిలో వాలును నీ వలపు

ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి

నా మనసే కోవెల చేసితిని
ఆ గుడిలో నిన్నే నిలిపితిని
నా మనసే కోవెల చేసితిని
ఆ గుడిలో నిన్నే నిలిపితిని
నీ ఒంపులు తిరిగే అందాలు
కనువిందులు చేసే శిల్పాలు

ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి

నీ పెదవులు చిలికే మధురిమలు
అనురాగము పలికే సరిగమలు
నీ పెదవులు చిలికే మధురిమలు
అనురాగము పలికే సరిగమలు
మన తనువులు పలికే రాగలు
కలకాలం నిలిచే కావ్యలు

ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి
నా ఊహల జాబిలి రేఖలు
కురిపించెను ప్రేమలేఖలూ
ప్రేమలేఖలూ
ఇది తీయని వెన్నెల రేయి
మది వెన్నెల కన్నా హాయి

***

చిత్రం: ప్రేమలేఖలు (1977)
గానం: S P బాలసుబ్రమణ్యం, P సుశీల
సంగీతం: సత్యం
గీత రచయిత: ఆరుద్ర

Wednesday, August 27, 2008

పున్నమి లాగా వచ్చి పొమ్మని జాబిల్లడిగింది

పున్నమి లాగా వచ్చి పొమ్మని జాబిల్లడిగింది
పుష్కరమల్లే వచ్చి పొమ్మని గోదారడిగింది
పున్నమి లాగా వచ్చి పొమ్మని జాబిల్లడిగింది
పుష్కరమల్లే వచ్చి పొమ్మని గోదారడిగింది
నువ్వు రావాలా... పువ్వు పూయాలా.. రావేలా?
జడ గంటమ్మా...రతనాలమ్మా... జానకమ్మా!
పున్నమి లాగా వచ్చి పొమ్మని జాబిల్లడిగింది
పుష్కరమల్లే వచ్చి పొమ్మని గోదారడిగింది

పాపికొండలా... పండువెన్నెలా... పక పక నవ్వాలా
వెండి గిన్నెలో పాలబువ్వలా రెల్లే నవ్వాలా
పాపికొండలా... పండువెన్నెలా... పక పక నవ్వాలా
వెండి గిన్నెలో పాలబువ్వలా రెల్లే నవ్వాలా
నీ మువ్వలు కవ్విస్తుంటే... ఆ సవ్వడి సై అంటుంటే
నీ మువ్వలు కవ్విస్తుంటే... ఆ సవ్వడి సై అంటుంటే
సెలయేరమ్మా... గోదారమ్మా చేతులు కలపాలా
చేతులు విడిచిన చెలిమిని తలచి కుంగిపోవాలా
నే కుంగిపోవాలా!

పల్లెపట్టునా పాలపిట్టలే శకునం పలకాలా...
గోవు పొదుగునా పాలవెల్లువే పొంగులు వారాలా
పల్లెపట్టునా పాలపిట్టలే శకునం పలకాలా...
గోవు పొదుగునా పాలవెల్లువే పొంగులు వారాలా
జడగంటలు మనసిస్తుంటే... గుడిగంటలు మంత్రిస్తుంటే
జడగంటలు మనసిస్తుంటే... గుడిగంటలు మంత్రిస్తుంటే
నింగీ నేలా కొంగులు కలిపి ముడివడిపోవాలా
ముడివిడిపోయిన ముద్దుని తలచి కుంగిపోవాలా
నే కుంగిపోవాలా!

పున్నమి లాగా వచ్చి పొమ్మని జాబిల్లడిగింది
పుష్కరమల్లే వచ్చి పొమ్మని గోదారడిగింది
నువ్వు రావాలా... పువ్వు పూయాలా.. రావేలా?
జడ గంటమ్మా...రతనాలమ్మా... జానకమ్మా!
పున్నమి లాగా వచ్చి పొమ్మని జాబిల్లడిగింది
పుష్కరమల్లే వచ్చి పొమ్మని గోదారడిగింది

***

చిత్రం : జడగంటలు (1984)
గానం : S P బాలసుబ్రమణ్యం, P సుశీల
సంగీతం : పుహళేంది
రచన : --

Friday, July 25, 2008

రేగుతున్నదొక రాగం ఎద లో సొద లా...

Listen to Dance Master - telugu Audio Songs at MusicMazaa.com

రేగుతున్నదొక రాగం ఎద లో సొద లా
రేపుతున్నదొక మోహం నది లో అలలా
కనులే ముద్దులాడగా
కలలే కన్ను గీటగా
కసిగా
రేగుతున్నదొక రాగం ఎద లో సొద లా
రేపుతున్నదొక మోహం నది లో అలలా

చెక్కిళ్ళలో ముద్దు చెమ్మ తడి ఆరకున్నది
నీ కళ్ళలో నీటి బొమ్మ కదలాడిందే
తెలిపింది కన్నె గళమే మనువాడ లేదనీ
ఓ పువ్వు పూసింది ఒడిలో తొలి ప్రేమల్లే
మెలకువే స్వప్నమై మెలి తిరిగెను నాలో
ఒరిగినా ఒదిగినా హత్తుకునే ప్రేమ
నీ పిలుపే నిలిచే వలపై
పెదవుల్లో దాగి

రేగుతున్నదొక రాగం ఎద లో సొద లా
రేపుతున్నదొక మోహం నది లో అలలా
కనులే ముద్దులాడగా
కలలే కన్ను గీటగా
కసిగా
రేగుతున్నదొక రాగం ఎద లో సొద లా
రేపుతున్నదొక మోహం నది లో అలలా

తారాడు తలపులెన్నో నీలాల కురులలో
తనువు మరచిపోయె మనులే పొంగే
ముద్దాడ సాగె పెదవి ఒక మూగ భావమే
చాటు కవితలన్నీ అనురాగాలే
పెదవులే విచ్చిన మల్లెపూల వాసన
సొగసులే సోకిన వయసుకే దీవెన
వీరెవరో జత కోకిలలో
ఎద లేడై లేచి

రేగుతున్నదొక రాగం ఎద లో సొద లా
రేపుతున్నదొక మోహం నది లో అలలా
కనులే ముద్దులాడగా
కలలే కన్ను గీటగా
కసిగా
రేగుతున్నదొక రాగం ఎద లో సొద లా
రేపుతున్నదొక మోహం నది లో అలలా


***
చిత్రం : డాన్స్ మాస్టర్
సంగీతం : ఇళయరాజా
గానం : SP బాలు

Saturday, June 21, 2008

ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవం

ఈ రోజు ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవం . సంగీత ప్రియులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు :-)

ఈ సందర్భం గా ఒక రాగం...

***


ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో
ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో
నా మదిలో నీవై నిండిపోయెనే
ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో
ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో

నీ రూపమే దివ్యదీపమై
నీ నవ్వులే నవ్యతారలై
నా కన్నుల వెన్నెల కాంతి నింపెనే

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో
ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో

పాలబుగ్గలను లేతసిగ్గులో పల్లవించగా రావే
నీలిముంగురులు పిల్లగాలితో ఆటలాడగా రావే
కాలి అందియలు ఘల్లుఘల్లుమన రాజహంసలా రావే

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో
ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో

నిదురమబ్బులను మెరుపుతీగవై కలలు రేపినది నీవే
బ్రతుకు వీణపై ప్రణయరాగములు ఆలపించినది నీవే
పదము పదములో మధువులూరగా కావ్యకన్యవై రావే

ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో
ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో
నా మదిలో నీవై నిండిపోయెనే

***

చిత్రం : కన్నె వయసు
సంగీతం : సత్యం
గానం : S P బాలసుబ్రమణ్యం
రచన : ఆరుద్ర / దాసరథి

Friday, April 25, 2008

యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు

యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు
పొగిలి పొగిలి ఏడ్సినా పొంత నిండదు
దేవుడి గుడిలోదైన పూరి గుడిసేలోదైనా
గాలి ఇసిరి కొడితే ఆ దీపముండదు
ఆ దీపముండదు
యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు
పొగిలి పొగిలి ఎడ్సినా పొంత నిండదు

పలుపు తాడు మెడకేస్తే పాడి ఆవు రా
పసుపు తాడు ముడులేస్తే ఆడదాయేరా
కుడితి నీళ్లు పోసినా అది పాలు కుడుపుతాదీ
కడుపు కోత కోసినా అది మణిసికే జన్మ ఇస్తాది
బొడ్డు పేగు తెగిపడ్డ రోజు తలుసుకో
గొడ్డు కాదు ఆడదనే గుణం తెలుసుకో

యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు
పొగిలి పొగిలి ఏడ్సినా పొంత నిండదు

అందరూ నడిసొచ్చిన తోవ ఒక్కటే
చీము నెత్తురులు పారే తూము ఒక్కటే
మేడ మిద్దె లో ఉన్నా చెట్టు నీడ తొంగున్నా
నిదర ముదర పడినాక పాడె ఒక్కటే
వల్లకాడు ఒక్కటే
కూత నేర్సినోళ్ళ కులం కోకిలంటదా
ఆకలేసి అరిసినోళ్ళు కాకులంటరా

యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు
పొగిలి పొగిలి ఏడ్సినా పొంత నిండదు

***

చిత్రం: ప్రాణం ఖరీదు
రచన: జాలాది రాజా రావు
సంగీతం: చక్రవర్తి
గానం: --

Thursday, March 20, 2008

మనసున మల్లెల మాలలూగెనెమనసున మల్లెల మాలలూగెనె
కన్నుల వెన్నెల డోలలూగెనె
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో
ఎన్ని నాళ్ళకి బ్రతుకు పండెనొ
కొమ్మల గువ్వలు గుస గుస మనిన
రెమ్మల గాలులు ఉసురుసురనిన
అలలు కొలనులో గల గల మనిన
అలలు కొలనులో గల గల మనిన
దవ్వుల వెనువు సవ్వడి వినిన
దవ్వుల వెనువు సవ్వడి వినిన
నువ్వు వచ్చేవని నీ పిలుపే విని
నువ్వు వచ్చేవని నీ పిలుపే విని
కన్నుల నీరిడి కలయ చూచితిని
ఘడియ ఐన ఇక విడిచిపోకుమా
ఘడియ ఐన ఇక విడిచిపోకుమా
ఎగసిన హ్రుదయము పగులనీకుమా
ఎన్ని నాళ్ళకి బ్రతుకు పండెనో
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో

***
చిత్రం : మల్లీశ్వరి
గీతం : దేవులపల్లి క్రిష్ణశాస్త్రి
గానం : భానుమతి రామక్రిష్ణ
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వర రావు