Wednesday, November 07, 2007

లిపి లేని కంటి బాస

Listen to Srivariki Premalekha Audio Songs at MusicMazaa.com

లిపి లేని కంటి బాస తెలిపింది చిలిపి ఆశ
నీ కన్నుల కాటుక లేఖలలో
నీ సొగసుల కవితా రేఖలలో
ఇలా ఇలా చదవనీ నీ లేఖని ప్రణయ లేఖని
బదులైన లేని లేఖ బ్రతుకైన ప్రేమలేఖ
నీ కౌగిట బిగిసిన స్వాశలతో
నీ కవితలు నేర్పిన ప్రాసలతో
ఇలా ఇలా రాయనీ నా లేఖని ప్రణయ రేఖని
లిపి లేని కంటి బాస తెలిపింది చిలిపి ఆశ

అమావాశ్య నిశిలో కోటి తారలున్న ఆకాశం
వెదుకుతు ఉంది వేదన తానై విదియ నాటి జాబిలి కోసం
వెలుగునీడలెన్నున్నా వెలగలేని ఆకాశం
ఎదుగుతు ఉందీ వెన్నెల తానై ఒక్కనాటి పున్నమి కోసం

లిపి లేని కంటి బాస తెలిపింది చిలిపి ఆశ

అక్షరాల నీడలలో నీ జాడలు చూసుకుని
ఆ పదాల అల్లికలో నీ పెదవులు అద్దుకుని
నీ కంటికి పాపను నేనై నీ ఇంటికి వాకిలి నేనై
గడప దాటలేక నన్నే గడియ వేసుకున్నాను
గడియైనా నీవులేక గడపలేక ఉన్నాను

బదులైన లేని లేఖ బ్రతుకైన ప్రేమలేఖ
నీ కౌగిట బిగిసిన స్వాసలతో
నీ కవితలు నేర్పిన ప్రాసలతో
ఇలా ఇలా రాయనీ నా లేఖని ప్రణయ రేఖని
లిపి లేని కంటి బాస తెలిపింది చిలిపి ఆశ

***

చిత్రం : శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
రచన : వేటూరి
గానం : S P బాలసుబ్రమణ్యం, జానకి

Thursday, June 21, 2007

ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవం

ఈ రోజు ప్రపంచ సంగీత దినోత్సవం . సంగీత ప్రియులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు :-)

ఈ సందర్భం గా ఒక రాగం...

***

Listen to Aalaapana - telugu Audio Songs at MusicMazaa.com

ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే ఎదలయలో
ఆవేశమంతా ఆలాపనేలే ఉదయినిగా
నాలో జ్వలించే వర్ణాల రచన
నాలో జనించే స్వరాల

ఆవేశమంతా

నిస నిస పసగమపనీస నిస నీస పసగమమ
సాసపామ మామదాద మదనిప మదనిప మదనిప
సాసమామ మామదాద సనిప సనిప సనిపదగస
అల పైటలేసే సెలపాట విన్న
గిరివీణ మీటే జలపాతమన్న
నాలోన సాగే ఆలాపన
రాగాలు తీసే ఆలోచన
జర్దరతల నాట్యం అరవిరుల మరులకావ్యం
ఎగసి ఎగసి నాలో గళ మధువులడిగే గానం
నిదురలేచె నాలో హౄదయమే

ఆవేశమంతా

సానీస పనీస నీసగమగనీ
సాసానిద దనిప గమప గమప గమప గమగసగమగమ నిసనిస గమగపదనిస
జలకన్యలాడే తొలి మాసమన్న
గోధూళి తెరలో మలిసంజ కన్న
అందాలు కరిగే ఆవేదన
నాదాల గుడిలో ఆరాధన
చిలిపి చినుకు చందం పురివిడిన నెమలిపించం
ఎదలు కలిపి నాలో విరిపొదలు వెతికె మోహం
బదులులేని ఏదో పిలుపులా

ఆవేశమంతా

***

చిత్రం : ఆలాపన (1984)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : వేటూరి (అనుకుంటున్నాను)
గానం : బాలు

Sunday, June 17, 2007

హ్యాపీీ బర్త్ డే టూ యు డియర్

జాబిలమ్మ చేరవస్తే కోపమేల చిన్నవాడా
కోనలమ్మా కోరుకుంది చిరునవ్వు ఈవేళా
హ్యాపీీ బర్త్ డే టూ యు డియర్
హ్యాపీ బర్త్ డే టూ యు డియర్
హ్యాపీ బర్త్ డే టూ యు డియర్
జాబిలమ్మ చేరవస్తే కోపమేల చిన్నవాడా
కోనలమ్మా కోరుకుంది చిరునవ్వు ఈవేళా

స్నేహమే జీవితమని తలచే చెలిమి నీదేననీ
మనసులో మమకారం పంచే హితుడు నీవేననీ
స్నేహమే జీవితమని తలచే చెలిమి నీదేననీ
మనసులో మమకారం పంచే హితుడు నీవేననీ
తలచి చేరా నీ దరీ వీడబోను నమ్మనీ
హ్యాపీీ బర్త్ డే టూ యు డియర్
హ్యాపీ బర్త్ డే టూ యు డియర్
హ్యాపీ బర్త్ డే టూ యు డియర్
జాబిలమ్మ చేరవస్తే కోపమేల చిన్నవాడా
కోనలమ్మా కోరుకుంది చిరునవ్వు ఈవేళా

కమ్మసాగే పాటకి నీవే పల్లవి కావాలనీ
రమ్మని పిలిచే వసంతాలలో చల్లగ సాగాలనీ
కమ్మసాగే పాటకి నీవే పల్లవి కావాలనీ
రమ్మని పిలిచే వసంతాలలో చల్లగ సాగాలనీ
పలికే వేణుగానమా నీ పలుకే బంగారమాయెనా
హ్యాపీ బర్త్ డే టూ యు డియర్
హ్యాపీ బర్త్ డే టూ యు డియర్
హ్యాపీీ బర్త్ డే టూ యు డియర్
జాబిలమ్మ చేరవస్తే కోపమేల చిన్నవాడా
కోనలమ్మా కోరుకుంది చిరునవ్వు ఈవేళా

***

చిత్రం - నీలి మేఘాలు
సంగీతం - దుగ్గిరాల
సాహిత్యం -
గానం - నిత్య సంతోషిణి

గమనిక: ఈ పాట వినటానికి టైటిల్ పై క్లిక్ చేయండి

Friday, May 25, 2007

చిటపట చినుకులు అరచేతులలో ముత్యాలైతేచిటపట చినుకులు అరచేతులలో ముత్యాలైతే ఐతే
తరగని సిరులతొ తలరాతల్నే మార్చేస్తుంటే ఇట్టే ఇట్టే
అడ్డు చెప్పదే అంబ్రిల్లా ఎపుడూ ఓ వాన నువ్వొస్తానంటే
నిధులకు తలుపులు తెరవగ మనకొక ఆలీబాబా ఉంటే
అడిగిన తరుణమే పరుగులు తీసే అల్లాఉద్దీన్ జిని ఉంటే
చూపదా మరి ఆ మాయాదీపం మన ఫేటే ఫ్లైట్ అయ్యే రన్ వే

నడిరాత్రే వస్తావే స్వప్నమా
పగలంతా ఏం చేస్తావ్ మిత్రమా
ఊరికినే ఊరిస్తే న్యాయమా
సరదాగా నిజమైతే నష్టమా
మోనాలీసా మొహం మీదే నిలుస్తావా ఓ చిరునవ్వా
ఇలా రావా

వేకువనే మురిపించే ఆశలు
వెనువెంటనె అంతా నిట్టూర్పులు
లోకంలో లేవా ఏ రంగులు
నలుపొకటే చూపాలా కన్నులు
ఇలాగేనా ప్రతీరోజు ఎలాగైనా ఏదోరోజు
మనదై రాదా

చిటపట చినుకులు అరచేతులలో ముత్యాలైతే ఐతే
తరగని సిరులతొ తలరాతల్నే మార్చేస్తుంటే ఇట్టే ఇట్టే

***

చిత్రం - ఐతే
సంగీతం - కళ్యాణి మాలిక్
సాహిత్యం - సిరివెన్నెల
గానం - M M కీరవాణి

Saturday, April 07, 2007

ఏమని నే చెలి పాడుదును

Listen to Manthrigari Viyankudu - telugu Audio Songs at MusicMazaa.com

ఏమని నే చెలి పాడుదును
తికమకలో ఈ మకతికలో
తోటలలో పొదమాటులలో
తెరచాటులలో
ఏమని నే మరి పాడుదును
తికమక లో ఈ మకతికలో

నవ్వు చిరునవ్వు... విరబూసే పొన్నలా...
ఆడు నడయాడు... పొన్నల్లో నెమలిలా...
పరువాలే పార్కుల్లో
ప్రణయాలే పాటల్లో
నీ చూపులే నిట్టూర్పులై
నా చూపులే ఓదార్పులై
నా ప్రాణమే నీవేణువై
నీ ఊపిరే నా ఆయువై
సాగే తీగ సాగే
రేగిపోయే లేత ఆశల కౌగిట
ఏమని నే మరి పాడుదును
తికమకలో ఈ మకతికలో

చిలక గోరింక... కలబోసే కోరిక...
పలికే వలపంతా... మనదేలే ప్రేమిక...
దడ పుట్టే పాటల్లో
ఈ దాగుడు మూతల్లో
ఏ గొపికో దొరికిందనీ
ఈ రాధికే మరుపాయెనా
నవ్విందిలే బౄందావని
నా తోడుగా ఉన్నావని
ఊగే తనువులూగే
వణకసాగే రాసలీలలు ఆడగ

ఏమని నే మరి పాడుదును
తొలకరిలో తొలి అల్లరిలో
మన అల్లికలో
ఏమని నే చెలి పాడుదును
తికమకలో ఈ మకతికలో

***

చిత్రం - మంత్రి గారి వియ్యంకుడు
సంగీతం - ఇళయరాజా
గానం - బాలు, జానకి
సాహిత్యం - వేటూరి

Friday, February 16, 2007

ఇటు అటు కాని హౄదయంతోటి ఎందుకురా ఈ తొందర నీకు

Listen to Idhi Katha Kaadu - telugu Audio Songs at MusicMazaa.com

జూనియర్ జూనియర్ జూనియర్
yes boss
ఇటు అటు కాని హౄదయంతోటి ఎందుకురా ఈ తొందర నీకు
ఇటు అటు కాని హౄదయంతోటి ఎందుకురా ఈ తొందర నీకు
అటు ఇటు తానొక ఆటబొమ్మని తెలిసే ఎందుకు వలచేవు
అటు ఇటు తానొక ఆటబొమ్మని తెలిసే ఎందుకు వలచేవు
ఒడ్డున పెరిగే గడ్డిపోచవూ
గడ్డిపోచా? నేనా? హి హి హి హి
ఒడ్డున పెరిగే గడ్డిపోచవూ ఒద్దిక నదితో కోరేవు
ఒడ్డున పెరిగే గడ్డిపోచకు హౄదయం ఎందుకు ఉండకూడదు
ఉందని ఎందుకు ఒప్పుకోరాదు
రబ్బరు బొమ్మకు రాగం తెలుసు ఆటబొమ్మకు ఆశలు తెలుసు
ఇద్దరు ఒక్కటి ఎందుకు కారాదు

జూనియర్ జూనియర్ జూనియర్
ఇటు అటు కాని హౄదయంతోటి ఎందుకురా ఈ తొందర నీకు

సాగరమున్నా తీరనిది నీ దాహమురా
కోకిలగానం కాకి పాడితే ద్రోహమురా
నీ మొహమురా హి హి హి హి హి
సాగరమున్నా తీరనిది నీ దాహమురా
కోకిలగానం కాకి పాడితే ద్రోహమురా
తీగకు పందిరి కావలెగానీ తెలుసా నువ్వే పందిరని
తీగకు పందిరి కావలెగానీ తెలుసా నువ్వే పందిరని
నీటిని చూసి దాహము వేస్తే తేనె కోసం తేటి వస్తే
పాపం గీపం అనడం ఛాదస్తం

No it's bad
But i am mad
మోడు కూడా చిగురించాలని మూగమనసు కోరే కోర్కెను
మోసం ద్రోహం అనడం అన్యాయం

హ హ హ హ
What పక పక పిక పిక

చైత్రములోన చినుకు పడాలని కోరేవు
మార్గశిరాన మండుటెండకై చూసేవు
Boss, love has no season, not even reason
Shutup
చైత్రములోన చినుకు పడాలని కోరేవు
మార్గశిరాన మండుటెండకై చూసేవు
ఉదయంకోసం పడమర తిరిగి ఎదురుతెన్నులు కాచేవు
ఉదయంకోసం పడమర తిరిగి ఎదురుతెన్నులు కాచేవు
ఎండా వాన కలిసొస్తాయి వెలుగు చీకటి కలిసుంటాయి
జరగని వింతలు ఎన్నో జరిగాయి

It is highly idiotic
No boss, it is fully romantic
పాట పాడెను ముద్దుల బొమ్మ
పక పక నవ్వేవెందులకమ్మా
మనసున ఉన్నది చెప్పీ నవ్వమ్మా
మనసున ఉన్నది చెప్పీ నవ్వమ్మా


***

చిత్రం: ఇది కథ కాదు
గానం: బాలసుబ్రమణ్యం, రమోల, సదన్
సంగీతం: విశ్వనాధన్
గీతం: ఆత్రేయ

Monday, February 05, 2007

చిన్నమాట... ఒక చిన్నమాట

చిన్నమాట... ఒక చిన్నమాట
చిన్నమాట... ఒక చిన్నమాట (2)
సందెగాలి వీచి సన్నజాజి పూచి
జలదరించే చల్లనివేళ చిన్నమాట


రాక రాక నీవు రాగ వలపు ఏరువాక
నావెంట నీవు నీ జంట నేను రావాలి మా ఇంటి దాకా
నువ్వు వస్తే నవ్వులిస్తా
పువ్వులిస్తే పూజ చేస్తా
వస్తే మళ్ళీ వస్తే మనసిస్తే చాలు
మాట మాట #చిన్నమాట #


కన్ను కన్ను నిన్ను నన్ను కలిపి వెన్నెలాయె
నీ వాలుచూపే నీలాల మెరుపై విరితేనెలే వెల్లువాయె
అందమంతా ఆరబొసి
మల్లెపూల పానుపేసి
వస్తే తోడు వస్తే నీడనిస్తే చాలు
మాట మాట #చిన్నమాట #

*****

చిత్రం - మల్లెపూవు
సంగీతం - చక్రవర్తి
సాహిత్యం - ఆరుద్ర (అని ఊహిస్తున్నాను, ఖచ్చితంగా తెలీదు)
గానం - P సుశీల

Saturday, January 27, 2007

Coming shortly!!

Wednesday, January 17, 2007

ఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిదిఆకాశం ఏనాటిదో
అనురాగం ఆనాటిది
ఆకాశం ఏనాటిదో
అనురాగం ఆనాటిది
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనొ
ఆనాడే తెలిసిందది
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనొ
ఆనాడే తెలిసిందది
ఆకాశం ఏనాటిదో
అనురాగం ఆనాటిది
ఆకాశం ఏనాటిదో
అనురాగం ఆనాటిది

ఏ పువ్వు ఏ తేటిదన్నది
ఏ నాడో రాసున్నది
ఏ ముద్దు ఏ మోవిదన్నది
ఏ పొద్దొ రాసున్నది
బంధాలై పెన వేయు వయసుకు
ఆందాలే దాసోహమనగ
మందారం విరబూయు పెదవుల
మధువులనే చవి చుడమనగ
పరువాలే ప్రణయాలై
స్వప్నాలే స్వర్గాలై
ఏన్నేన్నో శౄంగార లీలలు
కన్నుల్లో రంగేళి అలరెను

ఏ మేఘం ఏ వాన చినుకై
చిగురాకై మొలకెత్తునో
ఏ రాగం ఏ గుండె లోతున
ఏ గీతం పలికించునో
హౄదయాలే తెర తీసి తనువుల
కలబోసి మరపించమనగ
కౌగిలిలో చెర వేసి మదనుని
కరిగించి గెలిపించ మనగ
మోహాలే దాహాలై
సరసాలే సరదాలై
కాలాన్నే నిలదీసి కలలకు
ఇవ్వాలి వెలలేని విలువలు

***

చిత్రం - నిరీక్షణ
సంగీతం - ఇళయరాజా
సాహిత్యం - రాజశ్రీ
గానం - S P బాలు, S జానకి