Thursday, December 10, 2015

నీతో చెలిమి చేస్తున్న నిముషాలు.. నూరెళ్ళుగా ఎదిగిపోయాయిలా!


నాలో నేనేనా... ఏదో అన్నానా
నాతో నే లేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా
నాలో నేనేనా... ఏదో అన్నానా
నాతో నే లేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా
అలా సాగిపోతున్న నాలోనా
ఇదేంటిలా కొత్త ఆలోచన
మనసే నాదీ మాటే నీదీ
ఇదేం మాయో!

అవునో కాదో తడబాటునీ
అంతో ఇంతో గడి దాటనీ
విడి విడి పోనీ పరదాని
పలుకై రానీ ప్రాణాన్ని
ఎదంతా పదాల్లోన పలికేనా
నా మౌనమే ప్రేమ ఆలాపనా
మనసే నాదీ మాటే నీదీ
ఇదేం మాయో!

నాలో నేనేనా... ఏదో అన్నానా
నాతో నే లేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా

దైవం వరమై దొరికిందనీ
నాలో సగమై కలిసిందనీ
మెలకువ కానీ హౄదయాన్నీ
చిగురై పోని శిశిరాన్నీ
నీతో చెలిమి చేస్తున్న నిముషాలు
నూరెళ్ళుగా ఎదిగిపోయాయిలా
మనమే సాక్ష్యం మాటే మంత్రం
ప్రేమే బంధం!


***

చిత్రం: బాణం
గానం: హేమచంద్ర, సైంధవి
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి

Wednesday, December 09, 2015

అడగనిదే చెప్పేది ఎలా.. చెప్పనిదే తెలిసేది ఎలా..

అడగనిదే చెప్పేది ఎలా
చెప్పనిదే తెలిసేది ఎలా
అడగనిదే చెప్పేది ఎలా
చెప్పనిదే తెలిసేది ఎలా
అవును అనో నువు కాదు అనో తెలపాలి కదా
i love you i love you
i love you i love you

అడగనిదే చెప్పేది ఎలా
చెప్పనిదే తెలిసేది ఎలా

ఏవో ఊహల్లో ఎన్నాళ్ళని తిరగాలి
ఎదరే నువ్వున్నా కలలెందుకు చూడాలి
నాలగా నీలోనూ ఈ ప్రశ్నలు చూసాను
కొంటె సైగల చాటుగా కంచె దాటని కోరిక
ముందడుగేయదు ఎందుకు అంటే ఏమనను!

అడగనిదే చెప్పేది ఎలా
చెప్పనిదే తెలిసేది ఎలా

నీతో నేనేదో అందామనుకుంటున్నా
వేరే ఇంకేదో అంటూ గడిపేస్తున్నా
ఏ మంత్రం వేసావో మైకంలో తోసావో
నిన్నిలా చూస్తుండగా మాటలేవీ తోచక
గుండెలోగల సంగతెలా పైకనగలను

అడగనిదే చెప్పేది ఎలా
చెప్పనిదే తెలిసేది ఎలా
అడగనిదే చెప్పేది ఎలా
చెప్పనిదే తెలిసేది ఎలా
అవును అనో నువు కాదు అనో తెలపాలి కదా
i love you i love you
i love you i love you

అడగనిదే చెప్పేది ఎలా
చెప్పనిదే తెలిసేది ఎలా

***

చిత్రం: శివ 2006
గానం: సునిత, విజయ ప్రకాష్
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
Tuesday, December 08, 2015

నీవు ఎదురుగ నిలచి ఉండగ మాట దాటదు పెదవిని!


I am in love I am in love I am in love with you
కనులలో దాచిన కావ్యమే నువ్వు
కావేరి కదిలితె మేఘాలు ఉరిమితె
మనసులో నువ్వే
ఆ నింగి కరిగితె ఈ నేల చేరిన
చినుకువే నువ్వే
గుండెలో చిరు కలవరం తొలిసారిగా నువ్వే
అర్పితం ఈ జీవితం నిను చేరడం కొరకే

I am in love I am in love I am in love with you
కనులలొ దాచిన కావ్యమే నువ్వు

కోటి కలలను గుండె లోతులొ దాచి ఉంచిన నేస్తమా
వేయి అలలుగ నిన్ను చేరగ కదులుతున్న ప్రాణమా
వెన్నెల్లో గోదారి నువ్వే నా వయ్యారి
నే నీటి చుక్కై పోవాలి
నవ్వేటి సింగారి వెళ్ళొద్దు చేజారి
నిను చేరి మురిసిపోవాలి
చిగురాకు  నువ్వై చిరుజల్లు నేనై
నిను నేను చేరుకుంటే హాయి
నిను నేను చేరుకుంటే హాయి

నీవు ఎదురుగ నిలచి ఉండగ మాట దాటదు పెదవిని
నన్ను మ్రుదువుగ నువ్వు తాకగ మధువు సోకెను మనసుని
నీ చెంత చేరాలి స్వర్గాన్ని చూడాలి
నే నీలో నిండి పోవాలి
నీ కంటి చూపుల్లో నీ ప్రేమ వానల్లో
నిలువెల్లా నేనే తడవాలి
నాలోని ప్రేమ యేనాటికైనా నీకే అంకితమవ్వనీ
నీకే అంకితమవ్వనీ

I am in love I am in love I am in love with you
కనులలో దాచిన కావ్యమే నువ్వు
కావేరి కదిలితె మేఘాలు ఉరిమితె
మనసులో నువ్వే
ఆ నింగి కరిగితె ఈ నేల చేరిన
చినుకువే నువ్వే
గుండెలో చిరు కలవరం తొలిసారిగా నువ్వే
అర్పితం ఈ జీవితం నిను చేరడం కొరకే


***

చిత్రం: సత్యం
సంగీతం: చక్రి
గానం: వేణు
సాహిత్యం: కందికొండ

Friday, December 04, 2015

ప్రతి ఇద్దరితో మీ గాధే మొదలంటుంది ఈ ప్రేమా!


ఎవ్వరినెప్పుడు తన వలలో బంధిస్తుందో ఈ ప్రేమా
ఏ మదినెప్పుడు మబ్బులలో ఎగరేస్తుందో ఈ ప్రేమా
అర్ధంకాని పుస్తకమే అయినా గాని ఈ ప్రేమా
జీవిత పరమార్థం తానే అనిపిస్తుంది ఈ ప్రేమా
ప్రేమా ప్రేమా ఇంతేగా ప్రేమా
ప్రేమా ప్రేమా ఇంతేగా ప్రేమా

ఇంతకు ముందర ఎందరితో ఆటాడిందో ఈ ప్రేమా
ప్రతి ఇద్దరితో మీ గాధే మొదలంటుంది ఈ ప్రేమా
కలవని జంటల మంటలలో కనపడుతుంది ఈ ప్రేమా
కలిసిన వెంటనె ఏమవునో చెప్పదు పాపం ఈ ప్రేమా
ప్రేమా ప్రేమా ఇంతేగా ప్రేమా
ప్రేమా ప్రేమా ఇంతేగా ప్రేమా

***

చిత్రం: మనసంతా నువ్వే
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం: కె కె
సంగీతం:  R P పట్నాయక్

Wednesday, November 18, 2015

ఎవరైనా చూసారా...ఎవరైనా చూసారా...

ఎవరైనా చూసారా... పరువే చెడదా పురుషోత్తమా... అరెరె అనరా ప్రియ నేస్తమా...
ఎవరైనా చూసారా
గారంగా కొసరే వేళ ... కారంగా కసిరే వేలా
గుండెల్లో జరిగే గోలా... మౌనంగా ఉంటే మేలా...
ఎవరైనా చూసారా...  పరువే చెడదా పురుషోత్తమా... అరెరె అనరా ప్రియ నేస్తమా...
ఎవరైనా చూసారా

అప్పుడప్పుడీ ఉపవాసం ...తమ అలవాటా ...
కోరుకుంటె  నా సహవాసం... ఏం పొరపాటా ...
ఒహో ఏమా రోషం ... వామ్మో సమరావేసం
కొరికేసే ఉక్రోషం...
కరిగించే సరసం కోసం ... అడిగేస్తే ఏమిటి దోషం
ఇష్టమంత ఉగ్గబట్టి ఎందుకంత మొగమాటం

ఎవరైనా చూసారా
పరువే చెడదా పరిహాసమా... చెబితే వినవా చెలగాటమా
ఎవరైనా చూసారా

లేనిపోని సైగలు చేసి నను లాగాలా..
చేరగానే వెనకడుగేసి వెటకారాలా
లోలో సరదా లేదా... పై పై పరదాలేలా
తగువేలా నాతో తగువేలా
బిగువేలా ఇంకా బిడియాలా
గుట్టే దాచాలన్నా దాగేనా

ఎవరైనా చూసారా...  పరువే చెడదా పురుషోత్తమా... అరెరె అనరా ప్రియ నేస్తమా...
ఎవరైనా చూసారా
ఎర  వేసే అల్లరి ఈల...  పొరపాటే అయిపోవాలా
దరి దాటే వరదయ్యేలా...  పరుగెడితే పడవా బాల
ఎవరైనా చూసారా
పరువే చెడదా పరిహాసమా... చెబితే వినవా చెలగాటమా
ఎవరైనా చూసారా


***

చిత్రం:  ఇష్టం
గానం:  హరిహరన్, చిత్ర
సంగీతం : గోపీనాథ్
సాహిత్యం: ??