Thursday, January 29, 2009

రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకే


వేటూరి గారి జన్మదిన సందర్భంగా...పూర్తి పేరు: వేటూరి సుందరరామ మూర్తి
పుట్టిన తేది: జనవరి ౨౯, ౧౯౩౬ (January 29, 1936)
పుట్టిన స్థలం: తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్
వృత్తి: గీత రచయిత

మాతృదేవోభవ చిత్రం లోని "రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకే" పాటకి వేటూరి గారికి నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది, కాని తెలుగుని ప్రాచీన భాషగా గుర్తించలేదన్న కారణంగా ఆయన ఆ అవార్డుని తిరస్కరించారు.


రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకే
తోటమాలి నీ తోడు లేడులే
వాలిపోయే పోద్దా నీకు వర్ణాలెందుకే
లోకమేన్నాడో చేకటాయెలే
నీకిది తెలవారని రేయమ్మ
కలికి మా చిలక పాడకు నిన్నటి నీ రాగం ||రాలిపోయే||

చెదిరింది నీ గూడు గాలిగా
చిలక గోరింకమ్మ గాధగా
చిన్నారి రూపాలు కన్నీటి దీపాలు కాగా
తనవాడు తారల్లో చేరగా
మనసు మంగల్యాలు జారగా
సింధూర వర్ణాలు తెల్లారి చల్లారిపోగా
తిరిగే భూమాతవు నీవై
వేకువలో వెన్నెలవై
కరిగే కర్పూరం నీవై
ఆశలకే హారతివై ||రాలిపోయే||

అనుబంధమంటేనే అప్పులే
కరిగే బంధాలన్నీ మబ్బులే
హేమంత రాగాల చేమంతులే వాడిపోయే
తన రంగు మార్చింది రక్తమే
తనతో రాలేనంది పాశమే
దీపాల పండక్కి దీపాలే కొండెక్కి పోయే
పగిలే ఆకాశం నీవై
జారిపడే జాబిలివై
మిగిలే ఆలాపన నీవై
తీగ తెగే వేణియవై ||రాలిపోయే||

***

చిత్రం: మాతృదేవోభవ
సంగీతం: M M కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: M M కీరవాణి

Monday, January 19, 2009

ఎదురీతకు అంతం లేదాDownload the song here

ఎదురీతకు అంతం లేదా నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా
ఎదురీతకు అంతం లేదా నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా
వాడిన ప్రేమ వసంతం ఏనాడైనా వికసించి రాదా
ఎదురీతకు అంతం లేదా నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా

సాగరమే నా చేరువనున్న దాహం తీరదులే
తీరాలేవో చేరుతు ఉన్నా దూరం మారదులే
ఇది నడి ఏట తీరాల వేట
ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ ఎదురీత

ఎదురీతకు అంతం లేదా నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా

చేయని నీరం చెలిమిని కూడా మాయం చేసేనా
మాసిన మదిలో మమతను కూడా గాయం చేసేనా
నాయను వారే పగవారైతే
ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ ఎదురీత

ఎదురీతకు అంతం లేదా నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా
వాడిన ప్రేమ వసంతం ఏనాడైనా వికసించి రాదా
ఎదురీతకు అంతం లేదా నా మదిలో రేగే గాయం మానిపోదా

***

చిత్రం: ఎదురీత
సంగీతం: సత్యం
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి
గానం: S P బాల సుబ్రహ్మణ్యం

Friday, January 02, 2009

కోనలో సన్నజాజి మల్లి జాజిమల్లికోనలో సన్నజాజి మల్లి జాజిమల్లి
మేనులో పొన్నపూలవల్లి పాలవెల్లి
వేణిలో కన్నె నాగమల్లి నాగమల్లి
తీరులో అనురాగవల్లి రాగవల్లి
కావ్యాలకే హోయ్ శ్రీకారమై హోయ్
కస్తూరి తాంబూలమీవే
కోరుకో సన్నజాజి మల్లి జాజిమల్లి
ఏలుకో కన్నె సోకులన్ని సోకులన్ని
పాడుకో ప్రేమ కవితలల్లి కవితలల్లి
వేసుకో పాలబుగ్గపైన రంగవల్లి

మేని సోయగాలు ప్రేమ బంధనాలు
మౌన స్వాగతాలు రాగరంజితాలు
సరసములో సమరములు
సరసులకు సహజములు
ప్రాభవాలలోన నవ శోభనాల జాణ
రాగదే రాగమై రాధవై

కోరుకో సన్నజాజి మల్లి జాజిమల్లి
ఏలుకో కన్నె సొకులన్ని సొకులన్ని
పాడుకో ప్రెమ కవితలల్లి కవితలల్లి
వేసుకో పాలబుగ్గపైన రంగవల్లి
రాగలనే హోయ్ బోయీలతో హోయ్
మేఘాల మేనాలో రానా
||కోనలో||

కోయిలమ్మ రాగం కొండవాగు వేగం
పారిజాత సారం ఏకమైన రూపం
అధరముపై అరుణిమలు
మధురిమకై మధనములు
నందనాలలోన రసమందిరాలలోన
హాయిగా సాగగా చేరగా
||కోనలో||

***

చిత్రం: మహర్షి
గానం: S P బాల సుబ్రమణ్యం, S జానకి
సంగీతం: ఇళయరాజా
రచన: --