Thursday, December 29, 2005

ఓ మహెజాబీన్ (అసలు)కవిత...

ఈ సంబంధాన్నిలాగే
కొనసాగించాలనుకుంటున్నాను

అగ్ని సాక్షిగా తప్ప
ఆకాశం సాక్షిగా
భూమి సాక్షిగా
సప్త సముద్రాల సాక్షిగా
ౠతువుల సాక్షిగా
పంచమి సాక్షిగా
అమావాస్య సాక్షిగా
ఆ చెట్టు కింద
మేం కలిసి పడుకున్నాం

ఈ సరితారణ్యమంతా
కలిసి తిరిగాం

దూరాన్ని రద్దు చేసుకుంటూ
వెళ్ళినాక

మిగిలిన ఆఖరి సామీప్యం లో
అతను... నేను

కాసేపు మౌనం
పరామర్శిస్తుంది

చూపులు ఒళ్ళంతా
కరచాలనం చేస్తాయి

అతని ముందు నేనెప్పుడు
అలెర్ట్ గానే ఉంటాను
ముందుజాగ్రత్త చర్యగా
మాటల్లో సీరియస్నెస్
తెచ్చిపెట్టుకుంటాను
ముఖం భావరహిత
మైదానమవుతుంది
కళ్ళు కనిపిస్తే కాల్చివేతకు
సిధ్ధంగా ఉంటాయి
అయినా ఎక్కడో
పొరపాటు జరుగుతుంది
సమ్మోహనంగా ఒక చిరునవ్వు
నన్ను దాటుకు వెళ్తుంది

PS - నేను మహెజాబేన్ కవితని మార్చాను అనటం కంటే, తన కవితలోని కొన్ని వాక్యాలను ఉపయోగించుకున్నాను అంటే సరిగా ఉండేదేమో!!

Thursday, December 22, 2005

ఓ (మహెజాబీన్) కవిత...

మహెజాబీన్ రాసిన కొన్ని కవితలు ఈమధ్య చదివాను. కొన్ని చాలా బాగున్నాయి. అందులో నాకు నచ్చిన ఒక కవితని ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తున్నాను.

ఆ కవితకి కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేసాను. మరియు ఇది ఆ కవితలో ఒక భాగం మాత్రమే...

***

ఈ సంబంధాన్నిలాగే
కొనసాగించాలనుకుంటున్నాను

అగ్ని సాక్షిగా తప్ప
ఆకాశం సాక్షిగా
భూమి సాక్షిగా
సప్త సముద్రాల సాక్షిగా
ౠతువుల సాక్షిగా
పంచమి సాక్షిగా
అమావాస్య సాక్షిగా
ఆ చెట్టు కింద
మనం కలిసి కాలక్షేపం చేసాం

ఈ సరితారణ్యమంతా
కలిసి తిరిగాం

వెన్నెలనంతా
మన దోసిలిలో నింపుకునాం

ఎన్నెన్నో ఊహలతో, ఆశలతో
మనకొక కొత్త లోకాన్ని నిర్మించుకున్నాం

ఈ క్షణం లో నువ్వు నాతో లేవు
కాని మనం కలిసి గడిపిన క్షణాలన్ని ఇంకా నాతోనే ఉన్నాయి

అగ్ని సాక్షిగా తప్ప
ఆకశం సాక్షిగా
భూమి సాక్షిగా
సప్త సముద్రాల సాక్షిగా
ౠతువుల సాక్షిగా
పంచమి సాక్షిగా
అమావాస్య సాక్షిగా
ఈ సంబంధాన్నిలాగే
కొనసాగించాలనుకుంటున్నాను

నువ్వు నా పక్కన ఉన్నా... లేకున్నా...


***

గమనిక: నేను చేసిన మార్పులని italic టాగ్స్ లో పెట్టాను.

Wednesday, November 30, 2005

Wednesday, November 09, 2005

ఏ శ్వాస లో చేరితే...

మొన్న దసరాకి ఇచ్చిన నంది అవార్డ్స్ లో నేనున్నాను చిత్రంలో చంద్రబోస్ గారు వ్రాసిన టైటిల్ సాంగ్ కి అవార్డ్ వచ్చింధి. అదే సినిమాలో నాకు నచ్చిన మరొక ఆణిముత్యం ఉంది... "ఏ శ్వాశలో చేరితే...". అద్భుతమైన పదజాలం. నాకు బాగా నచ్చిన సిరివెన్నెలగారి పాటలలో ఇది ఒకటి.నాకు మొదటి నుంచి కౄష్ణుడంటే ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం. అందుకేనేమో ఈ పాట అంతగా నచ్చింది.

జీవితం లో ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తిన్న ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ని చేరుకుని సంతోషం గా ఉంది అని చెప్పటానికి... ఎన్నో గాయాలు తగిలిన వేణువు కౄష్ణుని సన్నిధి చేరుకోగానే మోక్షం పొందింది అని చెప్పారు. ఎంత అద్భుతమైన ఉపమానం.

"మునులకు తెలియని జపములు జరిపినదా .... మురళీ సఖి వెనుకటి బ్రతుకున చేసిన పుణ్యమిదా తనువున నిలువున తొలిచిన గాయమునే తన జన్మకి తరగని వరముల సిరులని తలచినదా కౄష్ణా నిన్ను చేరింది అష్టాక్షరిగా మారింది ఎలా ఇంత పెన్నిది వెదురు తాను పొందింది వేణు మాధవా నీ సన్నిధి"

ఎంత అద్భుతంగా వర్ణించారు. ఏం పుణ్యం చేసుకుందో కౄష్ణున్ని చేరుకోగానే అష్ఠాక్షరిగా మారింధి. అష్ఠాక్షరి అంటే "ఓం నమో నారాయణాయ". అష్ఠాక్షరిగా మారటం అంటే మోక్ష స్థితికి చేరుకుందన్నమాట. ఎంత చక్కని వర్ణన.

సిరివెన్నెలగారు... మీకు మీరే సాటి అని మరో సారి నిరూపించుకున్నారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్.

***

Listen to Nenunnanu - telugu Audio Songs at MusicMazaa.com

చిత్రం: నేనున్నాను

వ్రాసిన వారు: సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి

సంగీతం: కీరవాణి

పాడిన వారు: చిత్ర

వేణుమాధవా ఆ ..ఆ... వేణు మాధవా.....ఆ ..ఆ..

ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ శ్వాస లో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో
ఆ శ్వాసలో నే లీనమై
ఆ మోవిపై నే మౌ
నమై నిను చేరని మాధవా.. ఆ.. ఆ..
ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో

మునులకు తెలియని జపములు జరిపినదా .... మురళీ సఖి
వెనుకటి బ్రతుకున చేసిన పుణ్యమిదా
తనువున నిలువున తొలిచిన గాయమునే తన జన్మకి
తరగని వరముల సిరులని తలచినదా
కౄష్ణా నిన్ను చేరింది అష్టాక్షరిగా మారింది
ఎలా ఇంత పెన్నిది వెదురు తాను పొందింది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి
ఏ శ్వాసలో చేరితే గాలి గాంధర్వమవుతున్నదో
ఏ మోవిపై వాలితే మౌనమే మంత్రమవుతున్నదో

చల్లని నీ చిరునవ్వులు కనబడక కనుపాపకి
నలు వైపుల నడి రాతిరి ఎదురవదా
అల్లన నీ అడుగులుసడి వినబడక హౄదయానికి
అలజడితో అణువణువు తడబడదా
ఆ.. ఆ..ఆ ..ఆ...ఆ..
నువ్వే నడుపు పాదమిది నువ్వే మీటు నాదమిది
నివాళిగా నా మది నివేదించు నిముషమిది
వేణు మాధవా నీ సన్నిధి
గ గ రి గ రి స రి గ గ రి రి స రి గ ప ద సా స ద ప గ రి స రి గ ప ద ప ద గ >ప ద స ద ద ప గ రి గా గ ప ద స స గ ప ద స స ద ప ద రి రి ద ప ద రి రి ద స రి గ రి స రి గ రి స రి గ రి గ రి స రి గా రి స ద ప గ గ గ పా పా ద ప ద ద ద గ స ద స స గ ప ద స రి స రి స రి స ద స రి గ ద స ప గ రి ప ద ప ద స రి స రి గ ప ద రి స గ ప ద ప స గ స ప ద ప స గ స ప ద ప రి స రి ప ద ప రి స రి ప ద స రి గ రి స గ ప ద స స గ స రి స గ స రి గ ప ద రి గా
రాధికా హౄదయ రాగాంజలి
నీ పాదముల వ్రాలు కుసుమాంజలి
ఈ గీతాంజలి

P.S. ఈ పాట ఏ రాగం లో ఉందో తెలీదు. తెలిపిన వారికి కౄతఘ్నతలు.

Monday, November 07, 2005

Saturday, October 15, 2005

ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్

ఏది ఎక్కువ బాధని కలిగిస్తుంది? పొరపాటా! లేక మన పొరపాటుని ఇతరులు విమర్శించడమా?
జవాబు తెలిసింది కనుక ఇక పొరపాటు చేయకండి!

Friday, September 30, 2005

ఒక త్యాగరాజ కృతి

ఈ బ్లాగ్‌ ని నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక త్యాగరాజ కృతి తో ప్రారంభిస్తున్నాను.

Listen to Sapthapadi - telugu Audio Songs at MusicMazaa.com

రాగం - జయంతశ్రీ
తాళం - ఆది

పల్లవి

మరుగేలరా ఓ రాఘవా (మరుగేలరా)

అనుపల్లవి

మరుగేల చరాచర రూప
పరాత్పర సూర్య సుధాకర లోచన (మరుగేలరా)

చరణం

అన్నినీవనుచు అంతరంగమున
తిన్నగా వెదకి తెలిసికుంటినయ్య
నిన్నెగాని మదిని ఎన్నజాల నొరుల
నన్ను బ్రోవవయ్యా త్యాగరాజ నుత (మరుగేలరా)